Disclaimer

Deze website - waaronder de homepage en onderliggende pagina's - is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken. De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het, ondanks zeer scherpe beveiligingsmaatregelen, bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende en programmatuur, noch voor - ander - schadeveroorzakend gebruik van de website. De eigenaar van deze website heeft het recht om -de inhoud van- de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen. Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites. Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht.

Terug naar vorige pagina.